video izleme trendler

Video izleme kapsamında bilmeniz gereken dört trend

Video izleme açısından bilmeniz gereken dört trend

Kamu güvenliğine yönelik odaklanmanın yükselmesi

Video izleme pazarının büyümesinde güvenliğe yönelik odaklanma anahtar unsurlardan biri olacaktır. Küresel gerginlikle, önemli sayıda bölgesel çatışmalar ve mülteci sorunları bir çok pazarda bu talebi tetikleyecektir. Bu özellikle güvenliğe oldukça önem atfedilen Avrupa ve Kuzey Amerika için geçerlidir. Video izleme için en yüksek talep ise güvenli şehir projelerinden, kamu hizmeti birimlerinden, enerji, eğitim ve askeri konulardan gelecektir.

Mobil video izleme sistemlerinin hızlı gelişimi

Tahminlerin ötesinde daha hızlı gelişecektir. Aynı zamanda video izlemenin İHA (drone) araçlarla etkin bir şekilde entegrasyonu gerçekleşecektir. Bu trend diğerlerinde olduğu kadar kamu güvenliği alanında yeni imkanları beraberinde getirecektir. Örneğin; kitlesel olaylarda güvenliğin sağlanması ve uzaktaki objelerin gözetlenmesi bu alana kayacaktır.

Video izlemenin geleneksel sekmentlerinin ötesine geçmesi

 

Video izleme olgusu B2B ve B2G sektörlerinden öteye geçecek ve B2C sektörüne genişlemeye başlayacaktır. Video izlemeye dair çözümlerde çok sayıda yeni teknolojinin hayata geçerek akıllı analiz işlevleri ile beraber daha küçük odaklı, bireysel görevler için kullanıldığını göreceğiz. Bu seçeneklerden belki en önemlisi bireyin bağımsız olarak veya mobil bir cihazla uzaktan evini yönettiği “akıllı ev” çözümleri olacaktır. Bu güzel bir örnek Macroscop IP kamera yazılımındaki “Şüpheli Takip” modülü ile korunan bir tesis alanına girmeye çalışan bir kişinin ihlaline dair kullanıcının mobil cihaz üzerinden derhal uyarılması verilebilir.

Kamu alanlarında yaygınlaşan video izleme: Gelişmiş video analizleri

 

Akıllı işlevlerin mükemmelleşmesi adım adım gerçekleşecektir. Akıllı izleme sistemleri ile pratikteki uygulamaları arasındaki boşluk bariz şekilde azalacaktır. Bunun sonucu olarak, buna ayak uyduramayan Pazar oyuncuları oyunun dışında kalacaktır. Sadece kamu sektöründe değil, ticari sektörde de çözümlerin kabiliyetlerine eklenen çok sayıdaki analitik işlevler bu alanda çalışan şirketlerinin başarısı için bir anahtar olacaktır. Günümüzde video izleme yazılımları, özellikle de Macroscop IP kamera yazılımı, ziyaretçi sayma, personel faaliyet takibi, ziyaretçi davranış analizi vb. işlevlerle bu sürece önemli katkılar sağlamaktadır. Macroscop’un günümüzün ve geleceğin bu trendlerine yönelik geliştirmeleri devam edegelmekte ve kullanıcılarına sunulmaktadır.

Sayfamızı paylaş...