Macroscop Kameralar Arası Takip Modülü

IP İzleme sistemleri pazarının hızlı büyümesi ve IP İzleme için geliştiricilerin yazılım çözümleri arasındaki rekabet çok sayıda akıllı işlevlerin çıkmasına neden olmuştur.  Bu niteliklerin çoğu bir problemi dar kapsamda çözmeye odaklanmış durumdadır. Macroscop geliştiricilerine göre ise video izleme sistemi kontrol platformları yalnızca plakaların veya kişilerin tanınması gibi dar görevlere değil aynı zamanda genel bir arama aracı olmaya da çalışmalıdır. Bu minvalde Macroscop “kameralar arası takip” adını verdiği bir arama teknolojisini kullanıcılarına sunmaktadır.

Kameralar arası takip nedir?

Macroscop teknolojisinin gelişimindei ana yönlerden bir tanesi video indesklemedir. Program hareket eden bir objenin karakteristiklerini işler ve veritabanına kaydeder: Tipi (kişi, araç vb.), ebat, orantı, renk kombinasyonları, hareket yönü ve diğerleri. Bu indekslemeyi esas alarak Macroscop işaretler üzerinden interaktif aramayı (şüpheli arama) geliştirmiştir. Bu araç her türlü renk karakteristiği kombinasyonunun, objenin karedeki pozisyonunun, arşivdeki bir fotoğraf veya tasarım üzerinden objenin aranabilmesini sağlar. Bu arama kriterleri objenin gerçek zamanlı olarak görülmesi halinde de tespit edilebilir, bu tür bir tespitte alarm oluşturulur.

Yüksek bir trafiğe sahip olan CCTV sistemlerinde her zaman arşivden aranan bir objenin görüntüsünü bulmak mümkün olmaz. Gerekli olduğu hallerde sadece objenin bulunduğu uzun videoları izlemek yeterli olmaz aynı zamanda objenin birden fazla kameranın görüş alanındaki hareketini takip etmek ve bir hareket eğrisi çizmek gerekir.  Bu tür sorunlar  için Macroscop  “kameralar arası takip” modülü ile çözüme odaklanmıştır.

Nasıl çalışır?

Macroscop kullanıcısı bir kişinin, aracın veya herhangi bir hareket eden objenin fotoğrafını indirebilir ve parametrelerini oluşturabilir ardından sonuçları bir görüntü seti olarak alır. Belirli bir görüntünün bulunması ve seçilmesi ardından diğer kameralardan alınan arşivler üzerinde arama sürdürülür.

Örneğin bir aracın fotoğrafı var, arama için referans olacak şekilde programa yükleyin. İlk aşamada program kameraların görüş alanına giren tüm ilgili araçları size gösterecektir. Hedeflediğiniz araç varsa, video sekmentlerini izleyebilir, belli bir görüntüyü seçer sonra sistemdeki tüm kameralarda arama yapmak için referans olarak belirlersiniz.  Bu durumda, obje birden fazla kameranın arşivinde varsa objenin bir düzlem üzerinde hareket eğrisini çizmek mümkün hale gelir.

Kameralar arası takibi kullanmak ne kadar zordur?

Macroscop’un önceki sürümlerinde, diğer yazılımlara benzer bir şekilde, bir kaç parametre üzerinden eşzamanlı aramayı özelleştirmek için bir çok pencereye ardısıra geçiş yapmak gerekiyordu. Macroscop düzenli bir şekilde yeni arama kabiliyetlerine eriştikçe geliştiriciler video analiz sistemlerine aşina olmayan birinin bile kulanabileceği şekilde arayüzü kolaylaştırmaya tüm kriterleri tek bir pencerede toplamaya karar verdiler.

Halihazırda tek bir arama kutusundan istediğiniz tüm parametreleri oluşturabilir ve bir kaç saniyede sonuçları alabilirsiniz.

Macroscop’un diğer ayrıcalıklı teknolojileri

Video izleme sistemlerinde daha gelişmiş özellikler kullanıldıkça video verisini işlemek için daha güçlü işlemcilere ihtiyaç duyulmaktadır. Macroscop yüksek performans ve sistem stabilitesi sağlayan teknolojileri uygulamaktadır:

  • Macroscop video akışını tam çözümlemeden analiz edebilme teknolojisini keşfetmiştir. Bu teknoloji ile video işleme hızı 4 katına kadar artabilmektedir. Bu sunucunun 4 kata kadar daha fazla veriyi kaldırabileceği anlamına gelmektedir. Bu teknoloji daha az güçlü sunucular kullanabilmenize veya bir sunucuya daha fazla sayıda IP kamera bağlayabilmenize imkan tanır.
  • Bilişim (computing) kaynaklarının kullanımının verimliliğini artırmak için Macroscop grafik kartı üzerinde veri işleyebilme teknolojisini geliştirmiştir. Modern grafik kartları video çözümleme (decoding) hesaplamalarını üzerlerine alabildiklerinden Macroscop işlenmekte olan video akışının bir kısmını video kartına yönlendirebilir ve CPU yükünü azaltabilir.
  • Mobil ve web istemcilerde H.254/H.265 video formatını işlenebilmektedir. Çoğu video izleme sisteminde mobil ve web istemciler bu video formatlarını desteklemez. Kullanıcının videoyu alabilmesi için MJPEG formatında yeniden kodlama (recoding) yaptırması gerekir. Bu işlem çok yoğun şekilde kaynakları tüketir ve sunucu kaynakları üzerine de ilave bir yük bindirir. Macroscop’ta ise bu video formatları işlenebildiğinden video akışının sunucuda ayıklanıp tekrar kodlanması gerekmez böylece sunucuya da ek bir yük binmez.

***Bu makale macroscop.com sitesi publications bölümünden alınıp tercüme edilerek buraya eklenmiştir.