Video izleme sistemlerinin geliştiricileri neden üreticilerden ziyade perakendecileri sever?

Video yazılımı tedarikçilerinin ziyaretçi sayma, kuyruk uzunluğunu belirleme, nakit kasalarındaki akışı kontrol etme vb. çok sayıda uygulama çözümü vardır. Fakat üretim ve imalat için neredeyse hiç ürünleri yoktur.  Bunun sebeplerinden biri video izleme yazılımı geliştiricilerinin perakende için geliştirdiklerine göre çok daha az üretime yönelik uygulamalar geliştirmek durumunda olmalarıdır. Bu yüzden üretim için geliştirilen uygulamalar daha pahalı olmaktadır.

Bunun sebebi nedir?

Aslında video izleme sistemleri güvenlik amaçlı keşfedilmiştir. Arşiv depolama, kullanıcı ekranları, hareket tespiti, arşiv arama vb. geleneksel problemleri çözmek için tasarlanmışlardır. Nereye kurulduğuna bakılmaksızın video yazılımlarının bu problemleri çözme yöntemleri hep benzer olmuştur. Bu bağlamda geliştirilen teknolojiler değişik görevler için defalarca kez kullanılabilir olmuştur.

Zamanla, video izleme sistemleri oldukça gelişmiş, yüz tespiti, plaka tanıma, değişik parametrelerle arama yapma gibi çok daha karmaşık görevleri yerine getirebilmeye başlamıştır. Tekrarlamak gerekirse yerine getirilecek görevler için yazılımın nereye kurulduğunun önemi bulunmamaktadır. Yazılımın bir AVM’nin giriş kapısına veya bir fabrikaya kurulması örneğin plaka tanıma işlemi için bir farklılık göstermemektedir.

Güvenliğin ötesinde yazılım için bir sonraki adım çok daha dar kapsamlı ve özel görevler için kullanılmasıdır. Bu tür sistemler öncelikle perakende için üretilmiştir. Müşterilerin hareketleri analiz edilebilir, bir kuyruğun uzunluğu ölçülebilir, ziyaretçiler sayılabilir ve satış yapılan katlardaki en aktif bölgeler belirlenebilir. Tüm bu işlevler oldukça etkili çalışırlar.
Macroscop yoğunluk haritası modülü

Artık sıradaki adımı atmak mantıklı olacaktır: Bu tür alanlarda belli görevleri yerine getirecek ve analiz yapabilecek video yazılımları geliştirmeyi başardı isek neden bunu her alana uygulamayalım ki? Sadece perakende için değil üretim ve imalat için de uygulanmalıdır. Bu durumda video yazılımları düşük beceri gerektiren bazı işlerdeki işçi ihtiyacını da ortadan kaldıracaktır.

 

Hiçbir şekilde…

Söylemesi yapmaktan kolaydır. Güvenlik temin etmeye yönelik temel görevler her yerde benzer ise perakende için video analizi görevleri de benzerlik gösterecektir. Raflarda ne satıldığı veya depolandığı çok önemli değildir. Üretim çözüme kavuşturulması gereken bir dizi görevlere sahiptir. Tüm üretim tesisleri birbirinden farklıdır ve farklı imalat işlemleri vardır.

Macroscop’da, biz video analitiği için değişik üretim firmalarından birçok talep alırız. Örneğin, müşterilerimiz sistemlerinin aşağıdaki işlevlere sahip olmasını istemektedir:

  • Bir dişte oyuk açılmasına dair sinyal oluşması,
  • Bir taş ocağında kamyon yataklarındaki çakıl kesitlerinin belirlenmesi,
  • Bir palet üzerindeki plastik şiselerinin sayılması,
  • Bir taşıma bandı üzerindeki değerli taşların tanınması.

Tüm bu görevler birbirinden farklı ve çok özeldir. Bu yüzden her biri için özel bir geliştirme yapılması gereklidir. Bu görevler için standart çözümler işe yaramayacaktır. Fakat özel geliştirmeler ise nispeten pahalıdır.

Doğal olarak, sayıca daha az üretilen ürünlere göre daha fazla sayıda üretilen ürünler daha ucuzdur. Bir ürünün teknolojisini geliştirip üretimine başlamak için yapılacak satışlarla kendini sonradan telafi edecek olsa da başlangıçta ister istemez belli miktarda bir para yatırımının yapılması zorunludur. Geliştirilen ürünlerin satış miktarının artması birim başına maliyetin düşmesi anlamına gelecektir. Bir müşteri ise bir çözüm tasarlandığında genelde tek kopya olarak tasarlanır. Başka bir müşterinin de ürüne alıcı olması oldukça düşük bir ihtimaldir. Basit bir kural işler: daha az sayı daha yüksek maliyet demektir.

Paradan tasarruf etme yolları

Macroscop olarak değişik sayıda standart dışı görev çözümlerinde minimum düzeyde maliyetle imalat için kullanılan ürünler geliştirdik. Bu süreçlerde firmamızın yaratıcılık ve video analizine dair mevcut standart araçları kullanıldı.

Aşağıda hareket detektörü kullanarak çatılama için imal edilen ürünlerde delik/hasar olup olmadığını test eden bir ürün tasvir edilmiştir:

Üretilen malzemeler bir taşıma bandı üzerinde karanlık bir kutunun içinden geçirilmektedir. Kutunun altında dikey olarak yukarıya yöneltilmiş bir ışık huzmesi bulunmaktadır. Yukarıda ise aşağı yöne doğru bakan bir kamera yerleştirilmiş durumdadır. Malzemede herhangi bir delik/hasar yoksa kameradaki görüntü tamamen siyahtır fakat varsa kamera ışık huzmesini yakalamaktadır. Macroscop bu yaklaşımı hareket detektörünü dahil ederek kullanıcıyı ışık huzmesinin tespiti hakkında ikaz edecek şekilde kullanmaktadır. Bu yazılım bileşeninin maliyeti ise yalnızca bir adet kamera lisansı kadardır.

Alternatif bakış açısı

Bazıları da mevcut tüm görevlerin birbirinden ne kadar farklı olurlarsa olsun sınıflandırılabileceğini ve  genel çözümler geliştirmek üzere belli kategorilere konulabileceğini düşünmektedir.

Bu tür bir yaklaşımda ana başarı faktörü bu gruplandırmaların birbirine çok benzer olması gerekliliğidir. Bu olursa, çözümler oluşturmak için benzer bir yaklaşımı kullanmak mümkün hale gelebilir. Bir grup birbirine benzeyen beş görev içerir ancak evrensel bir algoritmaya sahip olmazsa bu sınıflandırma faydasız olacaktır. Örneğin bir diş dolgusunun düşüp düşmediğininin tespitini başka nasıl bir görevle gruplandırabilirsiniz?

Diğer yandan, bu yaklaşımın gelecekte kullanılabileceği ortadadır. Görevlerin belli bir objenin veya olayın tanımlanması üzerinden gruplandırılabileceği düşünülebilir. Umulur ki, yakın gelecekte, belli video analiz algoritmaları neredeyse herşeyi tanımlamak için kullanılabilecekktir. Hatta bazı kısıtlamalar ile bu tür algoritmalar halihazırda mevcuttur.

Özetle; video analizi teknolojisinde umut verici gelişmeler vardır. Bu gelişmeler evrenseldir ve büyük değişiklikler yapılmaksızın farklı görelere uygulanabilmektedir.

Gelecekte belli obje ve olayların tanımlanması görevinin mecbur hale geleceğianlaşılmaktadır. Bu çekirdek işlevin üretim tesisleri için özel tasarlanmış görevler için bile uygulanabileceği söylenebilir. Bu hedefe yürürken üretici firmaların amaçları üç seçenek üzerine yoğunlaşabilir:

1-) Bireysel olarak üretilen pahalı uygulamalar kullanmak

2-) Standart olmayan görevleri çözümlemek için yaratıcı olmak ve standart araçları kullanmak

3-) video analizi yöntemleri yerine insan kaynaklarını kullanmak